Veřejné zakázky ve zdravotnictví 2022 | Prezentace

Přestože účast na konferenci a možnost vyslechnout si příspěvky hostů a diskutovat s nimi nelze nahradit pasivním listováním jejich prezentacemi, nabízíme vám, abyste alespoň touto zjednodušenou formou mohli nahlédnout na témata, která jsme na konferenci Veřejné zakázky ve zdravotnictví 2022 otevřeli. Pokud patříte mezi účastníky našeho setkání, bude pro vás nabídka stažení vybraných prezentací příležitostí připomenout si inspirativní myšlenky a okamžiky.

Těšíme se na viděnou v příštím roce!

I. blok | VZ z pohledu státních institucí a legislativního prostředí v ČR

II. blok | VZ v oblasti léčiv a diagnostik

III. blok | VZ v oblasti zdravotnických prostředků

IV. blok | VZ v oblasti IT

V. blok | VZ v oblasti stavebních investic a služeb