Konference Veřejné zakázky 2023

Vážená paní, vážený pane,

dovolte, prosím, abychom Vás pozvali na již 8. ročník konference Veřejné zakázky ve zdravotnictví, jejímž ústředním tématem jsou praktické zkušenosti a příklady z praxe Zákona o zadávání veřejných zakázek ve zdravotnickém prostředí. 
Konference se uskuteční ve dnech 19. – 20. září 2023 v Olomouci. Je primárně určena pro všechny, kteří si chtějí rozšířit znalosti v problematice zadávání veřejných zakázek ve zdravotnictví, pro zaměstnance zdravotnických zařízení, dodavatele účastnící se tendrů a zástupce veřejných institucí.

Akci pořádá Fakultní nemocnice Olomouc pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR a Univerzity Palackého v Olomouci.

Konference bude probíhat v obvyklých blocích, přičemž v úvodním bloku se budeme věnovat pohledu Ministerstva zdravotnictví ČR na prostředí veřejných zakázek v českém zdravotnictví, o své názory a zkušenosti s oblastí zadávání veřejných zakázek se podělí zástupci dohlížejících  organizací i přímo řízených organizací, věnovat se budeme tématu rozhodovací praxe ÚOHS u veřejných zakázek ve zdravotnictví.

Další bloky se budou tradičně věnovat veřejným zakázkám v oblasti nákupu:

  • léčiv a diagnostik
  • zdravotnických prostředků
  • IT technologií a dalších služeb
  • budoucnost veřejných zakázek ve zdravotnictví (využití AI, BIM, inovační partnerství)

Chybět nebudou ani postřehy z uskutečněných zadávacích řízení (kazuistiky veřejných zakázek).

Budeme pokračovat ve velice úspěšných pracovních workshopech na aktuální témata jako například:

  • strategie nákupu nemocnice
  • využití kvalitativních hodnoticích kritérií
  • PTK - předsoutěžní tržní konzultace

Těšíme se na společné setkání na Veřejných zakázkách 2023

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA
obchodní náměstek FN Olomouc