Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na 7. ročník konference Veřejné zakázky ve zdravotnictví, jejímž ústředním tématem jsou praktické zkušenosti a příklady z praxe Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve zdravotnickém prostředí.

Konference se uskuteční ve dnech 20. – 21. září 2022 v Olomouci (přesné místo konání bude včas upřesněno). Je primárně určena pro všechny, kteří si chtějí rozšířit znalosti v problematice zadávání veřejných zakázek ve zdravotnictví, pro zaměstnance zdravotnických zařízení, dodavatele účastnící se tendrů a zástupce veřejných institucí.

Konference Veřejné zakázky ve zdravotnictví 2022 bude probíhat v obvyklých blocích, přičemž v úvodním bloku se budeme věnovat pohledu Ministerstva zdravotnictví ČR na prostředí veřejných zakázek v českém zdravotnictví, o své názory a zkušenosti s oblastí zadávání veřejných zakázek se podělí zástupci dohlížejících organizací i přímo řízených organizací, věnovat se budeme tématu rozhodovací praxe ÚOHS u veřejných zakázek ve zdravotnictví.

Další bloky se budou tradičně věnovat veřejným zakázkám v oblasti nákupu:

  • léčiv a diagnostik,
  • zdravotnického materiálu,
  • zdravotnické techniky,
  • stavebních investic,
  • IT technologií a dalších služeb.

Součástí konference Veřejné zakázky ve zdravotnictví 2022 bude také Workshop na aktuální témata.
Tento workshop se bude konat v pondělí 19. 9., v přednáškových sálech II. Interní kliniky FN Olomouc, budova Y. 
Workshop povede Ing. Čeněk Merta, Ph.D.

Probíhat bude ve dvou časech a to:

1. workshop: 15:00 – 16:30, kapacita 20 osob, poplatek 300 Kč
2. workshop: 17:00 – 18:30, kapacita 20 osob, poplatek 300 Kč

Konkrétní program konference i workshopu pro vás připravujeme a veškeré informace budeme dále postupně zveřejňovat na výše uvedených stránkách.

Těšíme se na setkání s Vámi.

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA
obchodní náměstek FN Olomouc

Akce se koná pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky.