Veřejné zakázky ve zdravotnictví 2022

Konference bude probíhat v obvyklých blocích, přičemž v úvodním bloku se budeme věnovat pohledu Ministerstva zdravotnictví ČR na prostředí veřejných zakázek v českém zdravotnictví, o své názory a zkušenosti s oblastí zadávání veřejných zakázek se podělí zástupci dohlížejících organizací i přímo řízených organizací, věnovat se budeme tématu rozhodovací praxe ÚOHS u veřejných zakázek ve zdravotnictví.

Další bloky se budou tradičně věnovat veřejným zakázkám v oblasti nákupu:

  • léčiv a diagnostik,
  • zdravotnického materiálu,
  • zdravotnické techniky,
  • stavebních investic,
  • IT technologií a dalších služeb.

Součástí konference Veřejné zakázky ve zdravotnictví 2022 bude také Workshop na aktuální témata viz níže.

Účastnické poplatky konference:

  • Standardní registrační poplatek: 1.500 Kč (bez DPH)
  • Registrační poplatek pro zaměstnance farmaceutických firem / firem dodávajících zdravotnický materiál: 10.000 Kč bez DPH
  • Zaměstnanci FN Olomouc: bez poplatku

Storno podmínky:

Zrušení registrace 30 dnů před akcí (tj. do 20. 8.2022) bez storno poplatku. Zrušení registrace 14 dnů datem konání akce (tj. do 6. 9.) storno poplatek 50 % ceny registračního poplatku. Zrušení registrace po 6. 9. storno poplatek 100 % ceny registračního poplatku.

Platba registračního poplatku:

Platbu proveďte prosím na základě pokynů uvedených v e-mailu s potvrzením vaší registrace.
Potvrzení o provedené platbě předložíte u registrace.

Workshop

Součástí konference Veřejné zakázky ve zdravotnictví 2022 bude také Workshop na aktuální témata.
Tento se bude konat již v pondělí 19. 9. 2022, v přednáškových sálech II. Interní kliniky, budova Y. 
Workshop povede Ing. Čeněk Merta, Ph.D.

Probíhat bude ve dvou časech a to:

1. workshop: 15:00 – 16:30, kapacita 20 osob, poplatek 300 Kč
2. workshop: 17:00 – 18:30, kapacita 20 osob, poplatek 300 Kč

Konkrétní program konference i workshopu pro vás připravujeme a veškeré informace budeme dále postupně zveřejňovat na výše uvedených stránkách.